Hotline: 0912.357.969 - 0913 210 017

Showroom: 043.732.1453 - 043.733.7797 - 043.732.4453

Bộ sưu tập Stone Art

Stone Art
Liên hệ
Lafabbrica
Italy
Kích thước: 30x60, 45x90, 60x60 Loại gạch: Porcelain
Thông tin chi tiết

Mẫu gạch

Ancyra Elimea  Palmyra Frigia

Mẫu 1: Ancyra. Mẫu 2: Elimea. Mẫu 3: Palmyra. Mẫu 4: Frigia

Phối cảnh

mẫu ancyra

Mẫu Ancyra

mẫu elimea

Mẫu Elimea

mẫu Frigia

Mẫu Frigia

mẫu palmyra

Mẫu Palmyra

Sản phẩm liên quan

Bộ sưu tập Agorà

Bộ sưu tập Agorà

Giá: Liên hệ

Hãng: Lafabbrica

Xuất xứ: Italy

Bộ sưu tập Everstone

Bộ sưu tập Everstone

Giá: Liên hệ

Hãng: Lafabbrica

Xuất xứ: Italy

Bộ sưu tập Wild

Bộ sưu tập Wild

Giá: Liên hệ

Hãng: Lafabbrica

Xuất xứ: Italy

Bộ sưu tập 5th Avenue

Bộ sưu tập 5th Avenue

Giá: Liên hệ

Hãng: Lafabbrica

Xuất xứ: Italy