Chậu bán âm bàn : LW647CJWFW

4.094.000 3.480.000

Liên hệ 0913210017 để được giá tốt hơn.

Tùy chọn:
Vòi chậu, ống thải 
TS222A, TS240A, TS242A, TS205A,
TS250A, TS260A, TS561A, TS268N TVLF401 580~595
TX115LI, TX115LFBR,TX115LESBR,
TX115LELBR, TX108LHBR,
TX108LDN, TX109LD, T205LCSC
TVLF402 535~550
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V.
TVLF401 580~595
TS109LD, TS105B13, TS100N, TS135. TVLF405 580~595
DL345A TVLF401 570~585
TLE26007A, TLE28002A, TLE29002A TVLF405 580~595
MUA NGAYGiao hàng tận nơi