Chậu đặt bàn TOTO: LT1615KXW

6.833.000 5.800.000

Chi tiết kỹ thuật 
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi: At the lavatory/ Trên chậu
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi: Ø35 (mm)
Overflow hole/ Lỗ xả tràn: Yes/ Có
Product dimension/ Kích thước sản phẩm: L460 x W500 x H167 (mm)
Material/ Vật liệu: Vitreous china/ Sứ vệ sinh

P arts description
Danh mục phụ kiện
Lavatory/ Thân chậu L1615K
Lavatory body/ Thân sứ LW1615KV
Mounting bolt/ Ốc cố định HF7A100U

MUA NGAYGiao hàng tận nơi