Chậu đặt dương vành TOTO: LW781CJW

3.701.000 3.145.000

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi: At the marble/ Trên bàn
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi: Ø35 (mm)
Overflow hole/ Lỗ xả tràn: Yes/ Có
Product dimension/ Kích thước sản phẩm: L462 x W635 x H210 (mm)
Material/ Vật liệu: Vitreous china/ Sứ vệ sinh

P arts description
Danh mục phụ kiện

Lavatory/ Thân chậu LW781CJ

MUA NGAYGiao hàng tận nơi